RP 303/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen345/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.12.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredraganderegeringsråd
Tommi  Parkkola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 303/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 32/2015 rd, 40, 97/2016 rd, 2, 79/2017 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 303/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 32/2015 rd, 40, 97/2016 rd, 2, 79/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum27.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.01.2019
Behandlingen avslutad08.02.2019
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordelektroniska resurser  mervärdesskatt  e-böcker  dagstidningar  tidskrifter  beskattning  direktiv  Europeiska unionen 
Senast publicerat 30-01-2020 13:31