RP 304/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen528/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen529/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.12.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Tarja  Järvinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019 .
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 304/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 304/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum11.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.01.2019
Behandlingen avslutad15.02.2019
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinkomstskatt  placeringsfonder  skattefrihet  begränsad skatteplikt  utlandet  källskatt  beskattning  dividender   
Senast publicerat 30-01-2020 14:13