RP 305/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen511/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av aktiebolagslagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen512/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen513/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen514/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen515/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 5
Överlämnats
Datum13.12.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Armi  Taipale
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 305/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 305/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.01.2019
Behandlingen avslutad08.02.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvärdepappersmarknaden  aktiebolag  aktieägare  direktiv  börsbolag  placeringstjänster  placeringsfonder  rätt till information  informationsplikt  premiering  ledare  insiderinformation  jäv  investerare  värdeandelar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 30-01-2020 14:13