RP 306/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen292/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.12.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Jaana  Mikkola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 306/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 306/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum05.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum05.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.01.2019
Behandlingen avslutad15.02.2019
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinkomstskatt  begränsad skatteplikt  personbolag  kapital  fonder  utlandet  informationsutbyte  myndigheter  placeringsverksamhet  dubbelbeskattning  dividender  källskatt   
Senast publicerat 30-01-2020 13:52