RP 307/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBeredning i delegationen
Utfrågning av sakkunniga i delegationen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen231/2019
Fördragsserien21/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik  Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Författningssamlingen577/2019
Fördragsserien22/2019
BeslutGodkänts
Rubrik Godkännande av reservationer och notifikationer som ska lämnas vid deponeringen av konventionens godkännandeinstrument
Författningssamlingen577/2019
Fördragsserien22/2019
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum13.12.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Minna  Ojala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 307/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen godkände den konvention som avses och att det görs de reservationer och lämnas de notifikationer som framgår av bilagan i proposition RP 307/2018 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 307/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum15.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.01.2019
Behandlingen avslutad01.02.2019
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordskatteavtal  skatteunderlag  internationella överenskommelser  missbruk  inkomstskatt  Norden  skiljeförfarande  förbehåll  anmälningar  beskattning  vinster  Bulgarien  Tyskland   
Senast publicerat 30-01-2020 10:55