RP 308/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om förfarande för att lösa internationella skattetvister
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen530/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen531/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen532/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.12.2018
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Föredragandespecialsakkunnig
Leena  Aine
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 308/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 308/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum02.04.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.04.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.01.2019
Behandlingen avslutad01.02.2019
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinternationell skatterätt  tvistemål  skatteavtal  EU-länder  skiljeförfarande  dubbelbeskattning  skatteförvaltning  beskattning  direktiv  förfaranden  sökande  ansökningar  befogenhet  verkställighet  kommissioner  returnering  ränta  skattehöjningar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 30-01-2020 10:07