RP 309/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om fiske
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen427/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.12.2018
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
Föredragandefiskeriråd
Eija  Kirjavainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum08.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 309/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 309/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum20.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.01.2019
Behandlingen avslutad06.03.2019
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfiske  förverkandepåföljd  utrotningshotade djur  fiskar  faunavård  Lappland  kommuninvånare  fisketillstånd  lax  laxöring  brott (juridik)  Forststyrelsen 
Senast publicerat 31-01-2020 08:58