RP 313/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst17.05.2019
Författningssamlingen686/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst17.05.2019
Författningssamlingen687/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Stadfäst17.05.2019
Författningssamlingen688/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
Stadfäst17.05.2019
Författningssamlingen689/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst17.05.2019
Författningssamlingen690/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 4
Överlämnats
Datum13.12.2018
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Juha  Jokinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum22.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum22.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 313/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum01.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 313/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum03.05.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum06.05.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.01.2019
Behandlingen avslutad21.02.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetspensioner  försäkringsbolag  ägarstyrning  pensioner  pensionsstiftelser  försäkringskassor  pensionsfonder  placeringsverksamhet  pensionsanstalter  informationsverksamhet  insiderinformation  aktier  Keva 
Senast publicerat 29-01-2020 14:01