RP 314/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om vägskatt för tunga lastbilar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av fordonsskattelagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 32 § i bränsleavgiftslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 96 § i fordonslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 12 § i lagen om trafiksystem och landsvägar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Markus  Teräväinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottetoch kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum09.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.01.2019
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Kommunikationsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlastbilar  tung trafik  vägtrafik  beskattning  fordonskombinationer  övervakning  polisen  tullverket  gränsbevakare  avgifter  fordonsskatt  Transport- och kommunikationsverket 
Senast publicerat 29-01-2020 14:10