RP 315/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om extra idrottspension för idrottsutövare
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2018
UndertecknareEuropa-, kultur- och idrottsminister
Sampo  Terho
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredragandekulturråd
Heidi  Sulander
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum10.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.01.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordidrottare  pensioner  inkomster  olympiamästare  tippning  lotterier  statsbudgeter   
Senast publicerat 29-01-2020 14:16