RP 316/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen232/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum10.01.2019
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Mika  Saari
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.01.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum30.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum30.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum31.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 316/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum31.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 316/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.01.2019
Behandlingen avslutad25.01.2019
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsgaranti  hemman  likviditet  lån  väderlek  kreditinstitut  statsstöd  Europeiska unionen  Livsmedelsverket 
Senast publicerat 30-01-2020 09:04