RP 317/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen293/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum17.01.2019
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Risto  Sakki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum18.01.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som jord- och skogsbruksutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum22.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019 .
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 317/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 317/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum07.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat01.02.2019
Behandlingen avslutad22.02.2019
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförsäkringspremier  skördeskador  skadeinsekter  meteorologiska företeelser  beskattning  skattefrihet   
Senast publicerat 30-01-2020 14:13