RP 318/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen350/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum17.01.2019
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
UndertecknareKommunikationsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Tuomas  Kaivola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum18.01.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum22.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum01.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum05.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslageti proposition RP 318/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum05.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.02.2019
Riksdagen godkände lagförslageti proposition RP 318/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum13.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.01.2019
Behandlingen avslutad31.01.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordelektronisk kommunikation  EU-länder  informationsförmedling  centralisering  Europeiska unionen  Transport- och kommunikationsverket 
Senast publicerat 27-03-2019 10:07