RP 319/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum31.01.2019
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Jaana   Mikkola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum01.02.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.02.2019
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgårdsbruk  inkomstskatt  beskattning  statsstöd  Europeiska unionen 
Senast publicerat 30-01-2020 09:04