Senast publicerat 07-09-2022 10:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 32/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om gödselmedel
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
711/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
712/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
713/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
714/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.03.2022Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådTimo RämänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.03.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.03.2022
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.

Första behandlingen

16.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 32/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 32/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.07.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.07.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat31.03.2022
Behandlingen avslutad09.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

gödselförenhetligandeövervakningavgiftermarknadskontrollorganiska gödselmedelkravenlighetgrå ekonomiföretagtillstånd (lov)Europeiska unionenLivsmedelsverket