RP 321/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen370/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.02.2019
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Kai  Mykkänen
Föredragandeledande expert
Jarmo  Tiukkanen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.02.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum28.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 321/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum28.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 321/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum11.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.02.2019
Behandlingen avslutad26.02.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordStorbritannien  medborgare  registrering  familjemedlemmar  uppehållstillstånd  EU-länder  utträde  tredjeländer  arbetstagare  företagare  Europeiska unionen 
Senast publicerat 30-01-2020 14:52