RP 322/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om frontmannapension
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen421/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen422/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 9 a § i lagen om handikappförmåner
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen423/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.02.2019
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Föredraganderegeringsråd
Erik  Strömberg
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.02.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 322/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 322/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum06.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.02.2019
Behandlingen avslutad14.02.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkrigsveteraner  förmåner  folkpensioner  index (jämförelsetal)  handikappbidrag  Fronttillägg 
Senast publicerat 30-01-2020 13:43