RP 323/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeEnda behandlingen
Enda behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik Tilläggsbudget för 2019
Författningssamlingen303/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum22.02.2019
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandeavdelningschef
Hannu   Mäkinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.02.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 51-54/2018 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum08.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum12.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen godkände förslaget till en * tilläggsbudget för 201* i proposition RP */201* rd enligt betänkadet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM */201* rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den * tilläggsbudgeten för 201*.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum13.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse, budgeten.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum14.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat01.03.2019
Behandlingen avslutad08.03.2019
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter  äldreomsorg  brottsbekämpning  sexualbrott  Tilläggsbudgetar 
Senast publicerat 31-01-2020 08:59