RP 324/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik Tilläggsbudget för 2019
Författningssamlingen303/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum28.02.2019
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandeavdelningschef
Hannu  Mäkinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.02.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum06.03.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2019.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen godkände förslaget till tilläggsbudget för 2019 i enlighet med proposition RP 323/2018 rd och den kompletterande propositionen RP 324/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 51-54/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2019.
Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.03.2019
Behandlingen avslutad08.03.2019
+ Jordbruksdelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter  fiskbestånd  vandringsfiskar  Tilläggsbudgetar 
Senast publicerat 20-03-2019 12:46