RP 4/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen867/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.06.2019
Undertecknareinrikesminister
Maria  Ohisalo
UndertecknareInrikesministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Elina  Rantakokko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.06.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.06.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum25.06.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum25.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.06.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum28.06.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum28.06.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.06.2019
Behandlingen avslutad19.06.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordskjutvapen  elektronisk ärendehantering  polisen  informationssystem   
Senast publicerat 26-02-2020 17:22