Senast publicerat 04-05-2020 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 46/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Stadfäst
30.04.2020
Författningssamlingen
291/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.04.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådMari AaltoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

23.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.4.2020.

Första behandlingen

23.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 46/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

28.04.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 46/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.04.2020
Behandlingen avslutad23.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konkursgäldenärfordringsägareföretagcoronavirussmittsamma sjukdomar