Senast publicerat 18-08-2022 12:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 46/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av avfallslagen
Stadfäst
22.06.2022
Författningssamlingen
494/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst
22.06.2022
Författningssamlingen
495/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.04.2022Undertecknaremiljö- och klimatministerEmma KariUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringssekreterareSirkku Jaakkola Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.6.2022.

Första behandlingen

02.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 46/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.06.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 46/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.04.2022
Behandlingen avslutad01.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

avfallshanteringregisterföretagaregrå ekonomiekonomisk brottslighetregistreringföraretredjeländertrafiktillståndinformationstjänstEnheten för utredning av grå ekonomi