Direkt till innehållet

RP 47/2019 rd

Senast publicerat 24-08-2020 13:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 47/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Hansel Ab
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
352/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
353/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
354/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.10.2019Undertecknarekommun- och ägarstyrningsministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHannu KoivurintaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2020.

Första behandlingen

04.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 47/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.03.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 47/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.10.2019
Behandlingen avslutad27.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig upphandlingaktiebolagavtalinformationssystemkonkurrensutsättninginformationsåtervinninginformationstjänstköpstatliga ämbetsverkHansel