RP 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik Andra tilläggsbudget för 2019
Författningssamlingen802/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum19.06.2019
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
Föredragandebudgetråd
Petri  Syrjänen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.06.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.06.2019
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-9/2019 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandling
Plenum
Datum25.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.06.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum26.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum27.06.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum28.06.2019
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2019 i proposition RP 5/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-9/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2019.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens skrivelse
Datum28.06.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse, budgeten.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum28.06.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandling
Plenum
Datum28.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat26.06.2019
Behandlingen avslutad26.06.2019
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter  statsskuld  ministrar  social- och hälsovårdsreform  yrkesinriktad utbildning  trafikleder  utkomstskydd  Tilläggsbudgetar 
Senast publicerat 26-02-2020 17:43