Senast publicerat 03-08-2022 13:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 50/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
562/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av körkortslagen
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
563/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.04.2020UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaFöredragandeenhetschefSini  WirénStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2020.

Första behandlingen

10.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 50/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

16.06.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 50/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.06.2020
Behandlingen avslutad04.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

vägtrafikyrkesexaminaförarexamenbehörighetkörkortgodstrafikvidareutbildningdirektivpersontrafikepilepsiEuropeiska unionen