RP 6/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeFörsta behandlingen
Första behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av postlagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2019
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Sanna  Marin
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Asp  Emil
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.06.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad01.10.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordpost  paket  gränser  EU-länder  förordningar  postservice  inre marknad  priser  Europeiska unionen  Transport- och kommunikationsverket 
Senast publicerat 15.10.2019 17:34