Direkt till innehållet

RP 60/2019 rd

Senast publicerat 03-03-2020 17:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 60/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kommunallagen
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1368/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om statskontoret
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1369/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1370/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1371/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 41 § i lagen om grundläggande utbildning
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1372/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.10.2019Undertecknarekommun- och ägarstyrningsministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådEeva MäenpääStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.

Första behandlingen

04.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 60/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 60/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2019
Behandlingen avslutad03.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunal ekonomikommunerekonomikunskaprapporteringinteroperabilitetdatamodelleröppen datainformationsåtervinningautomationsamkommunerelektronisk ekonomiförvaltningbokföringStatistikcentralenStatskontoret