Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 66/2019 rd

Senast publicerat 03-03-2020 17:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 66/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1554/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 5 § i punktskattelagen
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1555/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum31.10.2019UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerMika LintiläFöredraganderegeringsrådMerja Sandell Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.

Första behandlingen

04.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

10.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

11.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.11.2019
Behandlingen avslutad26.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

flytande bränslenaccisbensindieseloljakoldioxidbeskattningtrafik