RP 7/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBeredning i delegationen
Delegationens beslut
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum04.07.2019
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Suvi  Anttila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmervärdesskatt  accis  Åland  inre marknad  direktiv  EU-länder  samarbete  verkställighet  Europeiska unionen 
Senast publicerat 17.10.2019 13:37