RP 7/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst29.11.2019
Författningssamlingen1113/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Stadfäst29.11.2019
Författningssamlingen1114/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum04.07.2019
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Suvi  Anttila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum22.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum22.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum23.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 7/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum23.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.11.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 7/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum11.11.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.11.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad18.10.2019
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmervärdesskatt  accis  Åland  inre marknad  direktiv  EU-länder  samarbete  verkställighet  Europeiska unionen 
Senast publicerat 05-03-2020 11:49