RP 74/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning ...
Stadfäst17.01.2020
Författningssamlingen44/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.11.2019
Undertecknareutvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville  Skinnari
UndertecknareUtrikesministeriet
Föredragandeambassadråd
Pasi-Heikki  Vaaranmaa
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 74/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 74/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum11.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.11.2019
Behandlingen avslutad27.11.2019
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordTjeckien  Estland  Cypern  Lettland  Litauen  Ungern  Malta  Österrike  Polen  Slovenien  Slovakien  Finland  Sverige  internationella överenskommelser  EU-länder  befogenhet  handelsavtal  Förenta staterna  Argentina  Australien  Brasilien  Ecuador  Filippinerna  Hongkong  Indien  Japan  Canada  Kina  Colombia  Republiken Korea  Cuba  Schweiz  Taiwan  Nya Zeeland  EU-medlemskap  Europeiska unionen  Europeiska unionens domstol  Världshandelsorganisationen 
Senast publicerat 24-01-2020 14:37