Senast publicerat 30-07-2020 12:26
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 75/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
Författningssamlingen
476/2020
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.05.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigSami NapariStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2020.

Enda behandlingen

17.06.2020
Riksdagen godkände fullmakterna för låneupptagning enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2020
Riksdagens svar.

Riksdagens svar

17.06.2020
Riksdagens svar till författningssamlingen.

Leverans av riksdagens svar

18.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.06.2020
Behandlingen avslutad16.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

lånstatsskuldbefogenhetersmittsamma sjukdomarcoronavirus