Senast publicerat 30-08-2022 12:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 79/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten
Stadfäst
26.08.2022
Författningssamlingen
786/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.05.2022UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareUtrikesministerietFöredragandehandelsrådHeikki YrjöläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.

Första behandlingen

16.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 79/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.06.2022
Behandlingen avslutad14.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

exporttillstånd (lov)begränsningartredjeländermaktbefogenhetmyndighetertullverketrätt till informationEuropeiska unionenUtrikesministeriet