RP 8/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBeredning i delegationen
Utfrågning av sakkunniga i delegationen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Stadfäst25.10.2019
Författningssamlingen1025/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 29 § i lagen om överlåtelseskatt
Stadfäst25.10.2019
Författningssamlingen1026/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.08.2019
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Ilkka  Harju
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum03.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 8/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.10.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 8/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum09.10.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum10.10.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad27.09.2019
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbeskattning  offentlighet  fastigheter  diarieföring  fastighetsregister  rätt till information  dataöverföring  överlåtelseskatt  skatteförvaltning  Lantmäteriverket 
Senast publicerat 21-01-2020 14:37