RP 80/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av läkemedelslagen
Stadfäst09.07.2020
Författningssamlingen553/2020
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om obligatorisk lagring av läkemedel
Stadfäst09.07.2020
Författningssamlingen554/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst09.07.2020
Författningssamlingen555/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum28.05.2020
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Tuija  Metsävainio
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum03.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum17.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.6.2020.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum17.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum17.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandling
Plenum
Datum17.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum22.06.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum22.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum23.06.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum24.06.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.06.2020
Behandlingen avslutad17.06.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmediciner  lagring  tillgång  coronavirus  smittsamma sjukdomar  undantagstillstånd  begränsningar  partihandlare  apotek  anmälningsplikt  hälso- och sjukvård  apparater  kravenlighet  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
Senast publicerat 10-07-2020 12:11