Senast publicerat 26-08-2022 11:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 80/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frivilligt försvar och 17 § i skjutvapenlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
656/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
655/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.05.2022UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareFörsvarsministerietFöredraganderegeringssekreterareTimo TuurihalmeStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

27.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.6.2022.

Första behandlingen

28.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

04.07.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.07.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.07.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.06.2022
Behandlingen avslutad27.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

landets försvarförsvarsarbeteföreningarskytteutbildningförsvarsmaktengränsbevakningssektionerskjutvapenpatroneranskaffningnyttjanderättförsvarspolitik