Senast publicerat 30-08-2022 12:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 82/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av fastighetsskattelagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring och temporär ändring av 12 § i lagen om beskattningsförfarande
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.05.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJukka VanhanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

31.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2022.

Första behandlingen

15.06.2022
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

17.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 82/2022 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 54/2021 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

22.06.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 82/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 54/2021 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

29.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.07.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.06.2022
Behandlingen avslutad09.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fastighetsskattlantbruksbyggnaderskattesänkningarbeskattningstatsstödjordbruksproduktionkostnaderjordbrukaresanktionerkrigUkraina