Senast publicerat 19-12-2019 15:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 9/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Dataskyddslag
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1050/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 38 kap. 9 och 10 § i strafflagen
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1051/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1052/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1053/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.03.2018UndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådAnu TalusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2018.

Första behandlingen

06.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 9/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 4. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.11.2018
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

13.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 9/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 4. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.11.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.11.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.03.2018
Behandlingen avslutad25.10.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

datasekretessförordningarpersonuppgifterinformationssamhälleserviceåldersgränserövervakningrättsskyddbrott (juridik)kriminalisering (straffbeläggning)direktivyttrandefrihetforskningsverksamhetstatistikföringarkiveringEU-länderförseelserpåföljderavgifterDatasekretessnämndenDataombudsmannenEuropeiska unionen