RP 9/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
Stadfäst18.10.2019
Författningssamlingen1021/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum22.08.2019
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareundervisningsminister
Li  Andersson
Föredraganderegeringsråd
Janne  Öberg
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum11.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum03.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 9/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.10.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 9/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum09.10.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum10.10.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.09.2019
Behandlingen avslutad01.10.2019
+ Kulturutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinformationsresurser  informationssystem  kommuner  produktion av tjänster  personal  föräldrar  barn (åldersgrupper)  förordningar   
Senast publicerat 03-03-2020 15:58