Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 92/2019 rd

Senast publicerat 24-08-2020 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 92/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
275/2020
Fördragsserien
50/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
276/2020
Fördragsserien
52/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Bilaga om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
Författningssamlingen
422/2020
Fördragsserien
51/2020
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.11.2019UndertecknareförsvarsministerAntti KaikkonenUndertecknareFörsvarsministerietFöredraganderegeringsrådJouko TuloiselaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2020.

Första behandlingen

03.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 92/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

06.03.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Dels enda, dels andra behandlingen

10.03.2020
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 92/2019 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 92/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.12.2019
Behandlingen avslutad19.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

försörjningsberedskapförsvarsmaterielindustrivapenindustriinternationella överenskommelserFinlandNorgeSverigeDanmarkvarorserviceförsvarssystemNorden