RP 96/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden
Stadfäst19.12.2019
Författningssamlingen1451/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum28.11.2019
Undertecknaremiljö- och klimatminister
Krista  Mikkonen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Noora  Herranen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum05.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 96/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 96/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum11.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.12.2019
Behandlingen avslutad04.12.2019
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförorenade områden  rengöring  statsbidrag  avgifter  återkrav  övervakning  närings-, trafik- och miljöcentraler  förvaltning   
Senast publicerat 30-01-2020 14:01