Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SÄ 96/2020 rd

Senast publicerat 22-01-2021 15:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 96/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

20.01.2021
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument