SRM 1/2018 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum15.10.2018
Lämnats avstatsminister
Juha  Sipilä
Statsrådet lämnade en utredning.
Meddelat i plenum
Datum16.10.2018
Överlämnandet av statsrådets meddelande meddelades i plenum.
 
Enda behandling
Plenum
Datum16.10.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Enda behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum17.10.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum19.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsysselsättningspolitik  sysselsättning (åtgärder)  småföretag   

SRM 1/2018 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Statsrådets meddelande, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum15.10.2018
Lämnats avstatsminister
Juha  Sipilä
Statsrådet lämnade en utredning.
Meddelat i plenum
Datum16.10.2018
Överlämnandet av statsrådets meddelande meddelades i plenum.
 
Enda behandling
Plenum
Datum16.10.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Datum17.10.2018
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum17.10.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum19.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsysselsättningspolitik  sysselsättning (åtgärder)  småföretag   
Senast publicerat 19-12-2019 12:46