SRM 2/2018 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum08.11.2018
Lämnats avfinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet lämnade en utredning.
Meddelat i plenum
Datum09.11.2018
Överlämnandet av statsrådets meddelande meddelades i plenum.
 
Enda behandling
Plenum
Datum13.11.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum14.11.2018
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum15.11.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum16.11.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsgaranti  masskuldebrev  finansiering  Grekland  euroområdet  medelanskaffning  statsskuld  utsatt tid  Europeiska unionen  Europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument 
Senast publicerat 15-01-2020 16:28