SRR 1/2019 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum04.07.2019
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandeambassadråd
Sari Annika  Rautio
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.09.2019
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum19.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum18.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum22.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse SRR 1/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum22.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum24.10.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum25.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat24.09.2019
Behandlingen avslutad16.10.2019
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordIrak  krishantering  utbildning  soldater  antiterrorism  internationell säkerhet  Förenta nationerna 
Senast publicerat 03-03-2020 17:07