SRR 2/2019 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum07.10.2019
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandeavdelningschef
Sami  Yläoutinen
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum09.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 11.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum22.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum26.11.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum27.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum28.11.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum29.11.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum15.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum23.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum23.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum05.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum16.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum16.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum17.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum24.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum25.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum05.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum06.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad22.11.2019
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Finansutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Finansutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Finansutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Underrättelsetillsynsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Stora utskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Miljöutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Miljöutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Miljöutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet