SRR 2/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum23.04.2020
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandeambassadråd
Outi  Hyvärinen
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum24.04.2020
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.05.2020
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum06.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.05.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum26.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum27.05.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum28.05.2020
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum29.05.2020
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.05.2020
Behandlingen avslutad14.05.2020
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkrishantering  beredskapsstyrkor  utrikespolitik  säkerhetspolitik  försvarspolitik  Nederländerna  Irland  Österrike  Kroatien  Lettland  Sverige  Tyskland  Tjeckien  militärt samarbete  Europeiska unionen 
Senast publicerat 25-06-2020 13:58