Senast publicerat 16-11-2018 15:35
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 4/2017 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum28.04.2017FöredragandeFinansministerietFöredragandeavdelningschefHannu Mäkinen Statsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

28.04.2017
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 24.5.2017.

Bordläggning av betänkandet

21.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2017.

Enda behandlingen

27.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

28.06.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR nnn/vvvv vp. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

30.06.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

04.07.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2017
Behandlingen avslutad20.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig ekonomiekonomisk politikstatsekonomikommunal ekonomilandskap (provinser)arbetspensionsanstalter