Senast publicerat 16-10-2018 12:05
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 7/2016 rd

Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum24.11.2016FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandeavdelningschefRiku HuttunenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

25.11.2016
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som finansutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, framtidsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till senast 15.3.2017.

Bordläggning av betänkandet

23.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017 .

Enda behandlingen

24.05.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

31.05.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

01.06.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

02.06.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat01.12.2016
Behandlingen avslutad03.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

energipolitikklimatpolitikinternationella överenskommelserväxthusgaserutsläppförnybara energikällorstenkololjaelektricitetgasertrafikpolitiklantbrukuppvärmningträenergi