SRR 8/2018 rd

Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum24.01.2019
FöredragandeKommunikationsministeriet
Föredragandeöverdirektör
Sabina  Lindström
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum25.01.2019
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum31.01.2019
Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum31.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum28.02.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 8/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum06.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum07.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat01.02.2019
Behandlingen avslutad26.02.2019
+ Kommunikationsutskottet
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtrafiksystem  klimatpolitik  regionalpolitik  godstrafik  trafikplanering   
Senast publicerat 30-01-2020 14:31