Senast publicerat 12-09-2019 15:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 3/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Kosonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum05.09.2019Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

06.09.2019
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

11.09.2019
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetregeringarekonomiska bindningar