SR 3/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Kosonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeDebatt
Debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum05.09.2019
Lämnats avStatsrådets kansli
Statsrådet lämnade en skrivelse.
Meddelat i plenum
Datum06.09.2019
Lämnandet meddelades i plenum.
 
Debatt
Plenum
Datum11.09.2019
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordministrar  bundenhet  regeringar  ekonomiska bindningar   
Senast publicerat 12-09-2019 15:58